O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" jest stowarzyszeniem osób wspólnie działających w celach prowadzenia działalności dla rozwoju społeczności lokalnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, ochrony środowiska naturalnego, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego.

Terenem działania Stowarzyszenia są miejscowości Karwiany i Komorowice, a siedzibą władz miejscowość Karwiany.


Cele organizacji

Stowarzyszenie ma następujące cele:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- pomoc prawna, organizacyjna i merytoryczna w rozwiązywaniu problemów budowlanych , remontowych, administracyjnych itp. członkom Stowarzyszenia
- wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju miejscowości Karwiany i Komorowice, głównie w zakresie poprawy infrastruktury technicznej
- kontakty i reprezentowanie mieszkańców wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej
- samorealizacja człowieka i poprawa jego kondycji fizycznej w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym i w połączeniu ze środowiskiem
- pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa


Statut Stowarzyszeniawww.karwiany-komorowice.org

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia regulującym działalność Stowarzyszenia i jego organów.