Witamy w serwisie

Za pośrednictwem tego serwisu Internetowego prezentujemy ważniejsze wydarzenia z działalności naszego Stowarzyszenia chcąc aby strony niniejszego serwisu stały się żrodłem informacji o działaniach podejmowanych przez naszych członków oraz życiu mieszkańców miejscowości Karwiany i Komorowice.

Tutaj dowiesz się kim jesteśmy, jaką mamy misję. Poznasz naszą historię i dzień dzisiejszy. Dowiesz się jak się z nami skontaktować.www.karwiany-komorowice.org

Stowarzyszenie Mieszkańców "Karwiany-Komorowice" jest stowarzyszeniem osób wspólnie działających w celach prowadzenia działalności dla rozwoju społeczności lokalnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, ochrony środowiska naturalnego, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego.

Terenem działania naszego Stowarzyszenia są miejscowości Karwiany i Komorowice,a siedzibą władz miejscowość Karwiany.


Nowości SMKK

Walne zebranie członków 2018

W dniu 09.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK. W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017. Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia. Zarząd … Czytaj dalej

Nowe władze SMKK

W dniu 19.05.2016 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK. W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015. Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia. Zarząd … Czytaj dalej

Rozkład jazdy Trako-propozycje

Przesyłamy pismo z propozycją firmy Trako w sprawie komunikacji gminnej. Liczymy na ewentualne wprowadzenia linii aglomeracyjnej 533 łączącej nas z Krzykami, na razie będzie mało kursów ale zobaczymy jak to będzie działać.Jeżeli Wójt Gminy Żórawina zaakceptuje zmiany wejdą one w … Czytaj dalej

Więcej informacji na stronie Aktualności SMKK